suma: 0,00 zł do kasy

Obowiązek informacyjny RODO

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez PATTINI Danuta Patynko, z którą możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres pattini@pattini.pl. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej - ul. Szarych Szeregów 7, 75-130 Koszalin.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (odpowiedzi na pytania, należytego wykonania umowy, nawiązania kontaktu, podjęcia działań na Twoje żądanie).
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  • zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
  • Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl